Image

Je náhoda mať štastné manželstvo?

Vôbec nie! Každý môže mať zdravé manželstvo plné lásky. Len potrebujeme vedieť čo a ako používať.

Štastné manželstvo a rodina

Už viac ako dvadsať rokov, Kurz Manželské večery (pre každé manželstvo) a Kurz Príprava na manželstvo (pre každý zasnúbený pár), pomáhajú mnohým párom budovať silné manželstvá.

Aj vy si môžte prehĺbiť svoj vzťah. Môžte zmeniť rutinu na oživenie vášho vzťahu v manželstve. Môžte investovať do vášho vzťahu, či už máte harmonické manželstvo alebo nie. Môžte sa otočiť chrbtom k separácii či rozvodu. Mnohí to zvládli – vy môžte tiež.

Srdečne vás vítame na tejto stránke, ktorá vám priblíži kurz ,,Manželské večery” a kurz ,,Príprava na manželstvo”. Veríme, že využijete túto možnosť a rozhodnete sa investovať do vzťahu, ktorý patrí k najdôležitejším vzťahom v našom živote.

Image
Image

Manželské večeryrodičovské kurzy prebiehajú v 127 krajinách sveta a absolvovalo ich už viac ako 1 milión párov.

Kurzy vytvárajú most medzi cirkvou a miestnou komunitou tým, že uznávajú potrebu prekročiť sociálne, ako aj fyzické múry kostola, aby pomohli párom v ich vzťahoch. Sú navrhnuté tak, aby sa ľahko organizovali. K dispozícii je séria epizód, ktoré sa dajú zakúpiť  v e-shope https://maranathapo.sk/obchod/ alebo stiahnuť online.

Prehľad kurzov
Image

So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske  a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Ef 4, 2-3

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

Kol 3,14

Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!

Mk 10,9

Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

Rim 13,7

Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu,  a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol. Aj sa (lepšie) zahrejú, ak dvaja ležia spolu, ale sám – akože sa môže zahriať sám? Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor.

Kaz 4, 9-12

Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar. 7 Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.

Pies 8,6-7

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!

Gn 1, 27-28