Servisná prehliadka manželstva

Naše autá potrebujú pravidelnú prehliadku na to, aby fungovali; tak je to aj s našimi manželstvami. Servisná prehliadka je na to, aby auto počas roka nezlyhalo, čo by mohlo priniesť zranenia pasažierom a iným. ,,Servisná prehliadka manželstva,, pomáha, aby náš vzťah nie len prežil do ďalšieho roku, ale aby vzrastal a upevňoval čeliac tlakom a úskaliami bežného denného života.

Je to jednorázové stretnutie 1x za rok. Štruktúra večera je veľmi podobná Manželským večerom. Začneme večerou,  pri ktorej sa môžte porozprávať v príjemnom prostredí, pospomínať si ….  Počas večera je kombinácia príhovorov, svedectiev a cvičení s prekvapením na záver.