Západné Slovensko

Bánovce nad Bebravou

Mitaľa Roman
roman.mitala@gmail.com

Bratislava

Brilla Martin
martin.brilla@zoznam.sk

Petrík Viliam
viliampetrik@gmail.com

Nemcová Mária
majka@nemcovci.sk

Štefanec Ján
stefanec1965@gmail.com

Kalinkovo

Jakubík Peter
jakubik@gmail.com

Malacky

Osadská Simona
osadska_simona@yahoo.com

Myjava

Magula Brano
branoma@centrum.sk

Nitra

Nitrianske Rudno

Majerčík Michal
mosebenmajer@gmail.com

Nová Dubnica

Ovečková Petra
petruska.o@gmail.com

o. Štefan Walner
novadubnica@sdb.sk

Pezinok

Pruské

Kňaze Ivan
ivan@erko.sk

Šamorín

Imrišek Robo
roboimrisek@yahoo.com

Kolejak Marek
mkolejak@yahoo.com

Sereď

Cibira Peter
dekan.sered@gmail.com

Trnava

Stredné Slovensko

Banská Bystrica

René
ac-bb@stonline.sk

o. Marek Iskra
marek@rodinabb.sk

Sochor Vlado
sochor@naex.sk

Bytča

Kondelová Anna
annakondelova@gmail.com

Dolný Kubín

Maretta Peter
pmaretta@gmail.com

Ondreková
tegezka@gmail.com

Kysucké Nové Mesto

Iliasova Eva
eva.iliasova@post.sk

Sedláčková Iveta
sedlackova@ksuza.sk

Svrčková Mária
reklamaciemt@experta.sk

Námestovo

Dibdiak Blažej
farano@orava.sk

Orava

Gajanec (Gino)
marianjgajanec@gmail.com

o. Dibdiak
farano@orava.sk

Pohronská Polhora

Ružomberok

David Bázlik
ruzomberok@ecav.sk

Izrael Pavel
eva_izraelova@hotmail.com

Jakubikovci
jakubikovci@gmail.com

Skalité

Možiešik Jozef
moziesik@gmail.com

Terchová

Haľama Ján
terchova@fara.sk

Vrútky

o. Petráš
vrutky@fara.sk

Zakamenné

Huráková Edita
edita.hurakova@gmail.com

Žilina

Alica Čelková
cprza@nextra.sk

Daníková Janka
danikova@kinekus.sk

Jediná Majka
m.jedina@gmail.com

Sroková
info@sirotarzilina.sk

o. Bagin-Duharovi
baginjozef@gmail.com

Východné Slovensko

Bardejov

Petrovič Damián
petrovic@basosport.sk

Čečejovce

Mekel Martin
martin.mekel@gmail.com

Košice

Augustiniáni
juraj.pigula@gmail.com

Demeter Štefan
st.demeter@gmail.com

Novak Metod
metinov@gmail.com

Kyjov

Greško Jozef
jgresko@baziliani.net

Špes Jozef
jozef.spes@centrum.sk

Podhoroď

Badida Marek
marekbadida@zoznam.sk

Poprad/Spišská Teplica

Prešov

Raslavice

Liščinský Peter
liscinsky@centrum.sk

Ražňany

Sabinov

Dobrovičová Mária
dobrovicmaria@gmail.com

Cichý Ladislav
lcichy@rimkat.sk

Šašová

Gyulai jan
jangyulai@gmail.com

Sigord

Spišská Nová Ves

Mulík Jozef
jozef.mulik@gmail.com

Stropkov

Bujdoš Jozef
jbujdos@nextra.sk

Sveržov

Vranov n/Topľou

Demčáková Lucia
luciademcak@gmail.com