Ponuka kurzov

Kurz manželské večery

Manželské večery sú kurzy zamerané na prehĺbenie a posilnenie manželského vzťahu. Počas týchto kurzov sa manželia zamýšľajú nad dôležitými otázkami svojho manželstva. Cieľom kurzu je získať a osvojiť si praktické zručnosti, ako riešiť konflikty v manželstve. Kurz ponúka dostupné a praktické nástroje, ktoré pomáhajú manželom prehĺbiť, posilniť a vybudovať manželstvo na pevných základoch.

Servisná prehliadka manželstva

Servisná prehliadka manželstva (STK) pomáha manželským párom, ktoré absolvujú Manželské večery, raz do roka upevniť a ozdraviť ich vzťah.

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Rodičovské kurzy ponúkajú nástroje, ktoré majú pomôcť rodičom správne uchopiť výchovu svojich detí pre im vlastný zdravý duševný vývoj a pre dobro spoločnosti.

Kurz pre rodičov tínedžerov

Rodičovské kurzy ponúkajú nástroje, ktoré majú pomôcť rodičom správne uchopiť výchovu svojich detí pre im vlastný zdravý duševný vývoj a pre dobro spoločnosti.