Kurz pre rodičov tínedžerov

Rodičia tínedžerov stoja pred ťažkou dilemou: ako im pomôcť, keď pomoc odmietajú, ako ich usmerňovať, keď usmerňovanie neznášajú, ak s nimi komunikovať, keď pozornosť, ktorú im prejavujeme, chápu ako útok.                                                                                                                                                                    Haim Ginott, psychológ

Vaše deti sú nevšedným darom a vy ste pre ne tými najvhodnejšími rodičmi. Nech sa na tejto ceste nachádzate kdekoľvek, dúfame, že Vám kurz bude dobrou inšpiráciou, poskytne Vám veľa praktických tipov, ktoré si osvojíte a niekoľko myšlienok, nad ktorými sa zamyslíte…

Kurz pozostáva z 10 stretnutí raz do týždňa  s občerstvením, prednáškou a diskusiou v skupinách.

Témy stretnutí:

  1. Mať cieľ stále pred očami
  2. Napĺňanie potrieb našich tínedžerov
  3. Stanovenie hraníc
  4. Rozvíjanie emocionálneho zdravia
  5. Pomáhať im správne sa rozhodovať

Pozvánky
Registrácia na najbližší kurz