Pozvánky

Pozvánky

Nová séria videí kurzu Manželské večery čoskoro v predaji!

Vďaka Bohu sa nám podarilo preložiť a nadabovať novú sériu Manželských večerov, s ktorými by sme v mesiaci
október  radi odštartovali tento úžasný a hodnotný kurz. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri realizácii tohto diela. 

REGISTRÁCIA UŽ ČOSKORO 🙂