Pozvánky

Nová séria videí kurzu Manželské večery čoskoro v predaji!

Vďaka Bohu sa nám podarilo preložiť a nadabovať novú sériu Manželských večerov, s ktorými by sme v mesiaci september radi odštartovali tento úžasný a hodnotný kurz. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri realizácii tohto diela. 

Projekt je podporený vrámci Výzvy predsedu PSK 2022 o poskytnutie finančných prostriedkov v programe 4 “Rodinná samospráva”.

Kurz o výchove pre rodičov tínedžerov

REGISTRÁCIA

Registrácia je úspešná až po prijatí potvrdzovacieho emailu.