Sprievodca kurzom alebo prečo „Manželské večery“?

V Slovenskej republike se dnes rozvádza 49% manželstiev. S priemernou dĺžkou manželstva iba 14 rokov je sama podstata manželstva pod obrovským tlakom. Niektorí ľudia navrhujú, že tradiční cieľ manželstva ako celoživotného zväzku je potrebné zanechať a nahradiť iným systémom, v ktorom by vytvorenie a zrušenie zväzku mužov a ženy bolo čo najjednoduchšie.

Preto práve manželstvo hraje v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu, pretože jej dáva stabilné základy. Manželstvo je ideálnym, Bohom daným základom celoživotného spolužitia medzi mužom a ženou. Práve tu sa deti vďaka vlastnej skúsenosti s oddaným vzťahom medzi otcom a matkou najlepšie naučia milujúcim a trvalým vzťahom.

Dnes mnohí ľudia vstupujú do manželstva, bez toho, aby vo svojom detstve videli príklad toho, ako sa také manželstvo buduje. Chýbajú im nástroje, ktoré im umožňujú vo vzťahu zostať. Pokiaľ spolu vôbec zostanú, často iba žijú vedľa seba pod jednou strechou, ale vedomie intimneho vzťahu se vytratí. Možno se hambia požiadať niekoho o pomoc a často ani nevedia, kde môžu pomoc vyhľadať.

Kresťania majú veľa čo ponúknuť.Biblia nielen že definuje, čo je to manželstvo, ale tiež nás učí, ako manželský vzťah behom celého života budovať. Zúfalo potrebujeme znovuobjaviť biblické princípy hlbokých meziľudských vzťahov, veď ľudia ich dnes stále intenzivnejšie hľadajú.

Zámerom kurzu Manželské večery je pomôcť manželským párom vybudovať šťastné celoživotné manželstvo. Behom ôsmych spoločne strávených večerov objavíme nové veci nie len o sebe, ale aj jeden o druhom.

Budeme mať príležitosť hovoriť o veciach, ktoré sme v rýchlosti všedných dní možno zamietli pod koberec. Objavíme, čo pôsobí, že sa náš partner cíti byť milovaný. Budeme mať čas porozprávať sai o situáciách, ktoré nám vzájomne zpôsobili bolesť a naučíme sa tieto zranenia liečiť. Naučíme sa v našom vzťahu rozpoznať zdroje napätia. Niektorí si môžu osvojiť nové nástroje pre vzájomnú komunikáciu a rešenie konfliktov. Iní Môžu urobiť vo svojom životnom štýle určité zmeny, aby mohlo ich manželstvo znovu rozkvitať. A behom doby sa nepozorovane jeden druhému dosť priblížíme…

Kurz plne rešpektuje právo párov na súkromie. Nečaká sa, aby ste čokoľvek osobné museli rozprávať niekomu ďalšiemu. Kurz vás, ale povedie k tomu, aby ste se naučili očomkoľvek hovoriť spolu ako pár.

Image

Časté otázky ku kurzu

Koľko párov účastníkov kurzu potrebujem mať, aby som mohol kurz zorganizovať?

Kurz možno zorganizovať pre jediný pár alebo desiatky párov – na počte účastníkov nezáleží. V prípade, že kurz počtom vzrastie, je potrebné dať pozor na to, aby sme hosťom poskytli dostatok priestoru pre rozhovor v súkromí a udržali čo najpríjemnejšiu uvoľnenú atmosféru.

Kto môže organizovať kurz?

Organizovať kurz môže cirkev, spoločenstvo alebo iná inštitúcia, ako aj jednotlivec. 

Dôležité je zapálené srdce pre spoločný cieľ, ktorým je pomáhať manželským párom prehĺbiť ich vzťah a vybudovať silné a zdravé manželstvo.

V prípade záujmu o zorganizovanie kurzu vyplňte, prosím, dotazník. Ak ešte nemáte skúsenosť s organizáciou kurzu, radi sa vám ozveme a dohodneme tréningové školenie. 

DOTAZNÍK RODINNÉ VZŤAHY 

Všetky otázky a odpovede